Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (39,35 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 1. mar 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 594 puta
Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta„Džemal Bijedić" u Mostaru,  o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100- 533/18 od 28. 2. 2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje K O N K U R S ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

1.Referent za studentski standard na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu„Džemal Bijedić" u Mostaru - 1 izvršilac,
2.Referent za studentska pitanja na Mašinskom fakultetu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom – 1 izvršilac

Sve detaljne informacije o javnom konkursu možete pronaći na web stranici Univerziteta www.unmo.ba ili putem telefona: + 387 (0)36 570 -727.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Univerziteta.
Objavljeno: 1. mar 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 246 puta
 
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101 - 493/18 od 22. 2. 2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika na Univerzitetu  „Džemal Bijedić" u Mostaru:  Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:

- vanredni profesor (redovno napredovanje) za područje društvenih nauka, polje Ekonomija, grana Marketing na Ekonomskom fakultetu – 1 izvršilac.

Dodatne informacije o prijavi na konkurs možete pronaći na stranici Univerziteta: www.unmo.ba 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 
 

Objavljeno: 27. feb 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 1348 puta
Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1015/17 od 27. 4. 2017. godine i broj: 101-1263/17 od 26. 05. 2017. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 668/15 od 28. 5. 2015. godine i Odlukom Senata broj: 101 - 2897 /17 od 28.12.2017. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje Konkurs u prilogu.
 
Produženje upisnog roka traje zaključno sa danom 23.3.2018. godine.
Objavljeno: 9. mar 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 152 puta
U okviru Erasmus+ programa međunarodne kreditne mobilnosti generalni sekretar Sanda Jelin Kajan i sekretar kabineta rektora Emina Heljić-Tumbak su od 05.03. do 09.03.2018. boravile na Kirklareli Univerzitet u Turskoj.
Objavljeno: 6. mar 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 682 puta
Ovom prilikom Vas pozivamo da nam se pridružite u akciji Gospodarske/Privredne Komore Grada Mostara pod nazivom "Hoću čišći Mostar", koja će se održati u četvrtak 8. marta 2018. godine od 9.00 do 13.00 sati.
Objavljeno: 21. feb 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 50 puta
Povodom obilježavanja 41. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru 13. februara u 10 sati na Građevinskom fakultetu upriličena je prezentacija naučno-istraživačkih i međunarodnih projekata. Prezentirano je 10 naučno-istraživačkih radova.
Objavljeno: 19. feb 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 432 puta
Povodom obilježavanja 41. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u Univerzitetskoj biblioteci upriličena je prezentacija izdavačke djelatnosti za 2017. godinu. Izdavačku djelatnost prezentirali su prodekani za naučno-istraživački rad fakulteta, a prisutnima se obratio i prof. dr. Elvir Zlomušica, prorektor za naučno-istraživački rad, istakavši da je na Univerzitetu u 2017. godini objavljeno 10 monografskih i 9 serijskih publikacija. 
Objavljeno: 10. feb 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 598 puta
 
Program obilježavanja 41. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru započeo je zvanično danas, 10. februara 2018. godine u sportskoj dvorani  USRC "Mithat Hujdur-Hujka" sa svečanom promocijom i dodjelom diploma studentima koji su diplomirali u akademskoj 2016/17. godini.

Objavljeno: 31. jan 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 448 puta
Na NHTV University of Applied Sciences u Bredi, Holandija je od 22.01. do 26. 01. 2018. održana radionica i sastanak konzorcija u okviru Erasmus+ projekta CULTURWB (Strenghtening Capacities for Tourism Changes in WB: Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism) na kojoj su naš Univerzitet predstavljali prof. dr. Azra Bajramović i doc. dr. Almir Marić.