Objavljeno: 12. maj 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 113 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101 - 1081/18 od 27. 04. 2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje K O N K U R S za izbor nastavnika.

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje redovnog profesora (redovno napredovanje) za područje Humanističke nauke, polje Historija, grana Historija novog vijeka i savremenog doba, na Fakultetu humanističkih nauka, 1 izvršilac.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 
 
Dodatne informacije o prijavi na konkurs možete pronaći u slijedećem dokumentu:
Objavljeno: 9. apr 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 346 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-162/18 od 5.4.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine. 
Objavljeno: 10. maj 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 147 puta
 
U srijedu 9. maja ambasadorica Republike Indonezije u BiH Amelia Achmad Yani sa svojim saradnicima posjetila je Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Ambasodoricu i njene bliske saradnike ugostio je novoizabrani menadžment Univerziteta, rektor prof. dr. Elvir Zlomušica sa prorektorima prof. dr. Senad Rahimić,  prof. dr. Veldin Ovčina,  prof. dr. Maja Kazazić i doc. dr. Denis Mušić.
Tokom susreta razgovaralo se  modalitetima saradnje s javnim univerzitetima u Indoneziji i o otvorenim mogućnostima stipendiranja studenata Univerziteta za nastavak školovanja u Indoneziji.
 
Objavljeno: 9. maj 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 116 puta

U ponedjeljak 7. juna predstavnici Univerziteta „Džemal Bijedić"  u Mostaru, predvođeni prorektorom za nastavu prof. dr. Senadom Rahimićem boravili su u Bosansko-podrinjskom kantonu u Goraždu.

Ovom prilikom održan je sastanak u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na kojem je s resornim ministrom Damirom Žugom razgovarano o aktivnostima realizovanim u okviru ove posjete.

Objavljeno: 5. maj 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 204 puta
U petak, 4. maja 2018. godine, mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedovića sa saradnicima boravio je u službenoj posjeti Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru. Tom prilikom muftiju je ugostio i poželio dobrodošlicu novoizabrani rektor Univerziteta prof. dr. Elvir Zlomušica. Sastanku su također prisustvovali i predsjednica upravnog odbora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof. dr. Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja prof. dr. Senad Rahimić, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad doc. dr. Denis Mušić i prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr. Maja Kazazić.
Objavljeno: 23. apr 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 403 puta
Na Univerzitetu u Tuzli, 17. i 18. aprila, održan je sastanak konzorcija Erasmus+ projekta STINT, u kojem je Univerzitet "Džemal Bijedić” jedan od partnera. Tema prvog dana sastanka je bila internacionalizacija u procedu akreditacije, gdje su projektni partneri iz Portugala, Belgije i Velike Britanije podijelili svoja iskustva. 
Objavljeno: 20. apr 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 280 puta
Juče je Univerzitet posjetila delegacija Univerziteta u Pečuhu iz Mađarske. Tokom jednosatne posjete se razgovaralo o mogućnostima saradnje između dvije institucije kako razmjene studenta i osoblja, tako i zajedničkim istraživačkim projektima ali i projektima izgradnje kapaciteta.
Objavljeno: 6. apr 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 483 puta
Svim studentima i zaposlenicima Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, koji obilježavaju pravoslavni praznik Vaskrs, Rektor i zaposlenici Univerziteta upućuju najiskrenije čestitke.