Objavljeno: 13. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 935 puta
Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, i Federalni ministar prostornog uređenja, Josip Martić, potpisali su ugovor o sufinansiranju projekta "Postavljanje energetski učinkovite termoizolacije na zgradi Rektorata Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru". Svečanom potpisivanju Ugovora prisustvovao je i rektor Univerziteta prof. dr. Sead Pašić.
Objavljeno: 15. jul 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 126 puta
Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačka 15 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100-  1642 /17od 5. 7. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje, 

          Konkurs za prijem u radni odnos

           POZICIJA

1.RAČUNOVOĐA..................  1 IZVRŠILAC
(radni odnos na određeno vrijeme (1 godina) - do povratka privremeno odsutnog zaposlenika)
Objavljeno: 14. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 102 puta
U ime organizacionog odbora, zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na Trećoj međunarodnoj konferenciji Green Design Conference (GCD2017), o održivim gradovima, objektima i proizvodima, koja će se održati u Mostaru (BiH) od 04. do 07. oktobra, kao dio međunarodnog Green Design Bienala (sedmog u BiH).
Objavljeno: 29. jun 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 1498 puta
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini pokreće novi univerzitetski studij - Studij turizma.

Program Studija turizma će omogućiti profiliranje novih stručnih kadrova iz oblasti turizma  koji bi mogli obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu.
Objavljeno: 15. jun 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 559 puta
Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u 09:00 počeo jednodnevni seminar koji za cilj ima razvoj strategija internacionalizacije i modela priznavanja na partnerskim visokoškolskim ustanovama u BiH.
Objavljeno: 14. jun 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 541 puta
Univerzitet Stratchclyde u Glasgowu je bio od 31.05. do 02.06.2017. domaćin sastanka partnera u okviru Erasmus+ projekta izgradnje kapaciteta KLABS "Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments".
Objavljeno: 6. jun 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 523 puta
U sklopu redovnog monitoringa projekata međunarodne kreditne mobilnosti, od 29.05. do 02.06. na Univerzitetu je boravila delegacija sa Univerziteta Nova de Lisboa. Domaćin gostima iz Portugala je bila Kancelarija za međunarodnu saradnju. Tokom petodnevnog boravka na Univerzitetu, gošće su pored uvida u rad Kancelarije, imale priliku posjetiti svaki od osam fakulteta i upoznati se sa studentima koji su bili na razmjeni u okviru projekata međunarodne kreditne mobilnosti.