Objavljeno: 28. aug 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 2038 puta
KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini(drugi upisni rok).
Objavljeno: 13. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 1346 puta
Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, i Federalni ministar prostornog uređenja, Josip Martić, potpisali su ugovor o sufinansiranju projekta "Postavljanje energetski učinkovite termoizolacije na zgradi Rektorata Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru". Svečanom potpisivanju Ugovora prisustvovao je i rektor Univerziteta prof. dr. Sead Pašić.
Objavljeno: 18. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 458 puta
Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2017.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi". Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima. Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 BAM a maksimalni do 30.000,00 BAM.
Objavljeno: 14. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 110 puta
Univerzitet u Ljubljani bio je od 11.09. do 13.09.2017. domaćin sastanka partnera u okviru Erasmus+ projekta KLABS (Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments). Univerzitet "Džemal Bijedić” u Mostaru je partner na ovom projektu i u Sloveniji UNMO su predstavljali prof.dr. Elvir Zlomušica, prof.dr. Sead Pašić i prof.dr. Maja Popovac, prof.dr. Merima Isović i doc.dr. Zanin Vejzović.
Objavljeno: 1. sep 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 201 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-481/17 od 30.8.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.
Objavljeno: 15. aug 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 1559 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1742/17  i broj: 101-1743/17 od 13. 7. 2017.   godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Objavljeno: 15. jul 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 643 puta
Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačka 15 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100-  1642 /17od 5. 7. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje, 

          Konkurs za prijem u radni odnos

           POZICIJA

1.RAČUNOVOĐA..................  1 IZVRŠILAC
(radni odnos na određeno vrijeme (1 godina) - do povratka privremeno odsutnog zaposlenika)
Objavljeno: 14. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 520 puta
U ime organizacionog odbora, zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na Trećoj međunarodnoj konferenciji Green Design Conference (GCD2017), o održivim gradovima, objektima i proizvodima, koja će se održati u Mostaru (BiH) od 04. do 07. oktobra, kao dio međunarodnog Green Design Bienala (sedmog u BiH).