Novosti

Objavljeno: 19. feb 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 35 puta
Povodom obilježavanja 41. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u Univerzitetskoj biblioteci upriličena je prezentacija izdavačke djelatnosti za 2017. godinu. Izdavačku djelatnost prezentirali su prodekani za naučno-istraživački rad fakulteta, a prisutnima se obratio i prof. dr. Elvir Zlomušica, prorektor za naučno-istraživački rad, istakavši da je na Univerzitetu u 2017. godini objavljeno 10 monografskih i 9 serijskih publikacija. 

Objavljeno: 10. feb 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 248 puta
 
Program obilježavanja 41. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru započeo je zvanično danas, 10. februara 2018. godine u sportskoj dvorani  USRC "Mithat Hujdur-Hujka" sa svečanom promocijom i dodjelom diploma studentima koji su diplomirali u akademskoj 2016/17. godini.


Objavljeno: 8. feb 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 340 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-294/18 od 30. 1. 2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama  
Univerziteta  „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje se konkurs za izbor u zvanje.
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 

Objavljeno: 5. feb 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 369 puta
Program obilježavanja 41.  godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru čini niz manifestacija u mjesecu februaru, a zvanično počinju u subotu 10. februara 2018. godine, sa svečanom promocijom i dodjelom diploma studentima,  u sportskoj dvorani USRC „MITHAT HUJDUR-HUJKA" sa početkom u 11::00 sati.

Objavljeno: 31. jan 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 188 puta
Na NHTV University of Applied Sciences u Bredi, Holandija je od 22.01. do 26. 01. 2018. održana radionica i sastanak konzorcija u okviru Erasmus+ projekta CULTURWB (Strenghtening Capacities for Tourism Changes in WB: Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism) na kojoj su naš Univerzitet predstavljali prof. dr. Azra Bajramović i doc. dr. Almir Marić.

Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 317 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-37/18 od 9.1.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 618 puta
Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačkom 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 2908/17od 28. 12. 2017. godine, na prijedlog organizacionih jedinica Univerziteta, a u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 1058 puta
Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1015/17 od 27. 4. 2017. godine i broj: 101-1263/17 od 26. 05. 2017. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 668/15 od 28. 5. 2015. godine i Odlukom Senata broj: 101 - 2897 /17 od 28.12.2017. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje

Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 463 puta
Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 2906 /17 i broj: 101 - 2907/17 od 28. 12. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

Objavljeno: 3. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 507 puta
Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-2894 /17 od 28 . 12. 2017. godine,  Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje K O N K U R S za izbor Rektora  Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".