Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (40,34 KB)


BH Telecom
PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA
Objavljeno: 7. dec 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 690 puta
Na osnovu Odluke Senata broj: 101- 2623/17 od  30. 11. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA za izbor saradnika u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Sportovi" na odsjeku za sport  Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemala Bijedić" u Mostaru

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2016/2017. godini, raspisanog u dnevnim novinama „Dnevni Avaz" i objavljenog na web stranici Univerziteta www.unmo.ba, dana 5. 7. 2017. godine na osnovu Odluke Senata Univerziteta, broj: 101 - 1594 /17 od 30. 6. 2017. godine, na organizacionoj jedinici Nastavnički fakultet u dijelu koji se odnosi na za izbor saradnika u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Sportovi" na odsjeku za sport Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemala Bijedić" u Mostaru, iz razloga što je prijavljeni kandidat odustao od dalje procedure konkursa.

Ostali dio teksta Konkusa ostaje neizmjenjen.


 
eduroam