Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (41,55 KB)


BH Telecom
KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka na period od četiri godine
Objavljeno: 9. apr 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 584 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-162/18 od 5.4.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine
I
 Za dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove: 
Opći uslovi su: 
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana; 
3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH). 
Posebni uslovi su: 
1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora; 
2. da je na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik; 
4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom; 
5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu. 
Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.
II

Dokazi 
Uz prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana  Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka, i to: 
1. uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci; 
2. ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca; 
3. uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca; 
4. uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom   licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne starije od 3 mjeseca; 
5. izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 6. ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca; 
7. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru, original; 
8. dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original; 
10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original; 
11. Program rada i razvoja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine, potpisan od strane kandidata.
III
 Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list" i dostavljaju se na adresu: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru; Fakultet humanističkih nauka Uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru"-ne otvaraj Sjeverni logor b.b. 88 104 Mostar 
IV
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 
eduroam